Zeolita

Liên hệ

Vật liệu xốp có nguồn gốc tự nhiên, nó vượt qua chất lượng lọc của chất nền cổ điển và có thể so sánh với chất làm từ tảo cát, với giá điều chỉnh hơn và thời gian sử dụng lâu hơn nhiều. Bao 25 ​​kg

Mã số Sự miêu tả Phụ tùng Tài liệu BIM
25845 Tiêu chuẩn Zeolite Zeopool 0,5-1 mm
25846 Tiêu chuẩn Zeolite Zeopool 1-2 mm
25847 Tiêu chuẩn Zeolite Zeopool 2-5 mm