Phương tiện lọc

Phương tiện lọc là cát hoặc vật liệu mà bộ lọc hồ bơi có bên trong. Khi nước đi vào bộ lọc, nó sẽ đi qua cát và để lại các hạt lơ lửng trong nó. Bảo trì tốt là điều quan trọng để đảm bảo chất lượng của quá trình lọc. Có nhiều mô hình khác nhau của môi trường lọc như môi trường lọc thủy tinh thể, zeolit ​​và tảo cát và cát và sỏi silica.

Showing all 6 results