Hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển C80 – C90 – C150

Liên hệ

Bộ điều khiển cơ bản đáng tin cậy

Bộ phận điều khiển số với hiển thị nhiệt độ số tối đa + 125 ° C. Nhiệt độ điều chỉnh của nhiệt độ + (40-110) ° C. Thời gian hoạt động có thể được cài đặt từ 1-12 giờ, thời gian đặt trước 0-12 giờ.

Nội dung chính:

Bộ điều khiển
cảm biến nhiệt độ với cáp khoảng 4 m
Harvia C150

Nhiệt độ điều chỉnh min-max: 40 ° C – 110 ° C
Hiển thị tối đa 125 ° C
Gia nhiệt sản lượng tối đa 17 kW
Thời gian hoạt động 4 (1-12) h
Thời gian đặt trước 0-12 giờ

Nội dung đang cập nhật...