Cát đá lửa

Liên hệ

Máy đo hạt đá lửa khác theo yêu cầu. Bao 25 ​​kg

Mã số Sự miêu tả Phụ tùng Tài liệu BIM
00596 Đo độ hạt 0,4 – 0,8 mm